Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Podsumowanie akcji pomocy powodzianom w 2009 roku

13.01.2010, Pomoc powodzianom

Chrześcijańska Służba Charytatywna w czasie tegorocznej lipcowej powodzi wsparła osoby poszkodowane przez żywioł żywnością, środkami higienicznymi, odzieżą, kołdrami i firanami, drobnym sprzętem AGD oraz w osuszaniu zalanych mieszkań. Pomoc została skoncentrowana w trzech rejonach:
- Gmina Marcinowice w pobliżu Świdnicy,
- Gmina Mysłakowice w pobliżu Jeleniej Górze,
- Gmina Kłodzko w Kotlinie Kłodzkiej.

W wyniku zaangażowania wolontariuszy udzielono pomocy ofiarom kataklizmu w postaci: - osuszenia 28 pomieszczeń w mieszkaniach dla 26 osób o wartości 19 600 zł,
- przekazano żywność, środki higieniczne, kołdry, firany, odzież oraz drobny sprzęt AGD o wartości 11 663,40 zł,
- przepracowano wolontarystycznie 125 godzin o wartości 1000 zł, Całkowitą wartość udzielonej pomocy oszacowano na 32 263,4 zł.

Rozliczenie zbiórki publicznej dla powodzian

Chrześcijańska Służba Charytatywna - organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie 00-366, ul. Foksal 8, działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 lipca 2009 r. do 30 października 2009 r., wydanej Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 100/2009 z 1 lipca 2009 r. (DZiK-VI-632-1-168/09/JS), prowadziła zbiórkę publiczną celem pomocy ofiarom powodzi 2009 na terenie Polski. Zbiórka realizowana była przez dobrowolne wpłaty na specjalnie utworzony rachunek bankowy nr 87 1500 1126 1211 2010 0327 0000. Zgodnie z powyższą decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przedkładamy rozliczenie ze zbiórki publicznej:

Suma zebranych pieniędzy z poszczególnych form wyniosła:

Wpłaty na konto: 1930,00 zł
Odsetki: 0,28 zł

Suma wszystkich środków zebranych w ramach zbiórki wyniosła: 1930,28 zł

Prowizja bankowa: 90,60 zł
Środki żywnościowe i higieniczne: 1839,68 zł
Suma wszystkich wydatków wyniosła: 1930,28 zł
Pozostała kwota do wykorzystania: 0,00 zł

W ramach akcji pomocy powodzianom w 2009 Chrześcijańska Służba Charytatywna wydatkowała w sumie 8 680,40 zł, z czego kwota 1 839,68 zł pochodziła z powyższej zbiórki publicznej.

Piotr Nowacki Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij