Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Ogłoszenie o pracę - kierownik projektu

15.03.2011, EXPO Zdrowie

Chrześcijańska Służba Charytatywna będąca ogólnopolską organizacją pożytku publicznego poszukuje w ramach dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu: "Wystawy Expo Zdrowie szansą na aktywną integrację mieszkańców gmin Jaworze, Ustroń i Wisła"

- kierownik projektu

Wymagania:

- co najmniej roczne doświadczenie w realizacji podobnych projektów,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych,
- umiejętność zarządzania zespołem,

Oferujemy: 

- Zatrudnienie na umowę zlecenie w okresie od 1 kwietnia 2011 do 31 lipca 2011
- elastyczne godziny pracy
- wynagrodzenie 2000 zł brutto
- przyjazną atmosferę pracy

Zakres obowiązków: 

1) Przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu pn. Wystawy Expo Zdrowie szansą na aktywną integrację mieszkańców gmin Jaworze, Ustroń i Wisła współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach,
2) Terminowe i właściwe zrealizowanie całości projektu,
3) Współpraca z pracownikami zespołu projektowego oraz obsługą księgową projektu,
4) Koordynowania działań projektowych i nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu,  
5) Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym budżetem i harmonogramem 
6) Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, 
7) Zapewnienie przygotowania procedur i dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi POKL, 
8) Nadzorowanie działań merytorycznych i logistycznych związanych z projektem, 
9) Kierowania bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu, 
10) Przygotowanie wytycznych dla Koordynatora ds. przygotowania i przeprowadzenia wystaw Expo Zdrowie i nadzór nad ich realizacją,
11) Kontrola przebiegu rekrutacji uczestników, weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej,
12) Zapewnienie realizacji projektu zgodnie z zasadą równych szans, w tym przeszkolenia zespołu projektowego z równości płci,
13) Monitoring i ewaluacja projektu, w szczególności opracowanie ankiety ewaluacyjnej, analiza dokumentacji, danych i wskaźników,
14) Kontrola wydatkowania środków,
15) Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa
16) Zapewnienie promocji projektu i rozpowszechniania informacji o współfinansowaniu EFS. 

Swoje CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@chsch.pl do 30 marca 2011. Pod tym samym adresem mailowym można uzyskać również więcej informacji.

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij